Tag: declaraţia de mediu

  • Declaraţia de mediu nu poate fi depusă online

    AFM a declarat că din 7 februarie Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit Ordinului Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 35/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 99/2014. Noul act normativ menționat anterior a modificat Ordinul M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi…