Tag: declaratia 100

  • Noutăţi privind completarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

    În Monitorul Oficial nr. 651/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor…