Tag: Decizia nr. 577/2016

  • Vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului cu destinaţia de cabinete medicale

    Legislaţia prevede expres modalitatea în care poate avea loc vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 428/2008 prevede în mod expres condiţiile şi modalitatea de realizare…