Tag: Decizia nr. 415/2016

  • Contestaţia în anulare. Motive

    Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac iar obiectele şi motivele acesteia sunt strict reglementate în legislaţie. Art. 503 C. de procedură civilă prevede că hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când: hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea…