Tag: Decizia nr. 373/2016

  • Se poate eşalona plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti?

    Legislaţia românească prevede că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31…