Tag: curs de formare profesionala

  • Pregătirea persoanelor fizice în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital

    Avem un nou Regulament, Regulamentul nr. 28/2020, care stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital, pentru care legislaţia aplicabilă acestora prevede obligaţia urmării unui curs de formare profesională şi promovare…

  • În ce condiții pot fi atestați auditorii de siguranță rutieră?

    Legiuitorul a stabilit că persoana care întrunește în mod cumulativ anumite condiții: nu are mențiuni înscrise în cazierul judiciar, îndeplinește condiția de a avea competență profesională în vederea admiterii la cursurile de formare profesională a auditorilor (are studii superioare dovedite cu diplomă de licență și de master recunoscute în domeniul construcției și proiectării de drumuri…