Tag: creanţă

 • ICCJ. Suspendare executare act administrativ

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în situaţia suspendării executării actului administrativ, acordată de instanța de judecată în condițiile Legii nr. 554/2004, în ipoteza constatării legalităţii titlului de creanţă, pe perioada cât subzistă suspendarea, se datorează dobândă. În speţă, Înalta Curte nu a acceptat raţionamentul recurentului potrivit căruia instituţia suspendării nici nu…

 • Darea în plată, subiect inepuizabil de sesizare a Curţii Constituţionale!

  Legea privind darea în plată a fost încă de la început subiect de dispută şi a atras numeroase critici. Potrivit ştirilor juridice, recent Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a afost contestată în integrialitatea sa fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legiuitorul intervine…

 • Declaraţia unică constituie titlu executoriu!

  Declarația fiscală unică (Declarația 212) a fost recent introdusă în legislație pentru declararea, impozitarea și taxarea veniturilor extrasalariale, iar o caracteristică a acesteia e că devine titlu executoriu atunci când se atinge scadența la obligațiile de plată. Termenul de plată pentru sumele declarate în formularul 212  este data de 15 martie a anului următor realizării…

 • Executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă

  Înainte vreme atunci când oamenii își dădeau cuvântul acesta valora mai mult decât orice act semnat. Vremea a trecut și oamenii au ajuns să pună preț mai mare pe ceea ce rămâne decât pe cuvântul dat, deoarece au realizat că „verba volant scripta manent” („Vorba zboara ceea ce este scris rămâne”). Atunci când semnezi un…

 • Procedura de înregistrare fiscală din oficiu a contribuabilului care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală. În prezent, procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea…

 • Măsuri pentru Conferinţa Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni

  Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni. Având în vedere caracterul deosebit al acestui eveniment, în conformitate cu…

 • Legea dării în plată: pentru unii mumă, pentru alții ciumă

  Toți românii împovărați de credite au așteptat cu sufletul la gură ca mult-anunțata lege a dării în plată să capete forma finală și să îi ajute să scape de datoriile avute la bănci. Ceea ce se pregătea a fi o lege în favoarea românului cu credite bancare, s-a transformat în final într-o lege prin care…

 • Proiect: Administrația Porturilor Dunării Fluviale își propune un profit brut de 1,43 milioane lei

  Conform proiectului de buget de venituri și cheltuieli, pentru anul 2016, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale evaluează un profit brut de 1,43 milioane de lei, la venituri totale de 12,06 milioane de lei. Astfel, pentru acest an, cheltuielile totale prevăzute se ridică la 10,63 milioane de lei, din care 4,97 milioane de lei constituie cheltuielile cu personalul.…

 • Legea dării în plată, adoptată

  Cu 119 voturi “pentru” şi niciunul împotrivă, senatorii au adoptat proiectul legii dării în plată a unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Astfel, a fost respins un amendament care prevedea excluderea din lege a programului ”Prima casă” și a fost introdus un altul care se referă la faptul că pentru stingerea creanței dintr-un…

 • Poți cere actualizarea cheltuielilor de judecată în cadrul executării silite?

  Cei care au trecut printr-un proces cunosc faptul că până la obținerea hotărârii judecătorești favorabile și recuperarea pagubei pricinuite este cale lungă. Întâi de toate trebuie să se înarmeze cu răbdare, pentru că un proverb românesc spune că „cu răbdarea treci și marea.” În cadrul procesului părțile avansează o serie de cheltuieli pentru desfășurarea acestuia:…