Tag: contravenient

 • Procesul – verbal de sancţionare în domeniul achiziţiilor se întocmeşte în trei exemplare

  Ordinul nr. 1174/2022 prevede metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune…

 • Procedura contestării procesului-verbal de constatare a contravenţiilor încalcă principiul prezumţiei de nevinovăţie?

  Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu mai multe dispoziţii prevăzute în art. 16 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Menţiunile obligatorii sunt numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale…

 • Înlocuirea amenzii contravenționale cu munca în folosul comunității

  În prezent, potrivit prevederilor legale în vigoare, înlocuirea amenzii contravenționale cu muncă în folosul comunității este condiționată doar de îndeplinirea unei situații premisă (imposibilitatea executării silite a amenzii). Astfel, conform prevederilor art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001 „în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de…

 • Proiect: Perioada de suspendare a permisului ar putea fi redusă la jumătate

  Conform unei iniţiative legislative, şoferii care plătesc în termenul legal jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, ar putea beneficia şi de înjumătăţirea perioadei de timp pentru care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Astfel, 4 deputaţi PSD şi un senator PNL au depus la Senat un proiect de modificarea a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile…

 • Proiect de modificare a ordonanţei privind regimul juridic al contravenţiilor

  Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanță pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Proiectul de act normativ are ca scop majorarea termenului de comunicare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, respectiv majorarea termenului de prescripţie a executării sancţiunilor contravenţionale în situaţia în care procesul-verbal nu este comunicat…

 • Unde ajung banii rezultaţi din amenzi? Iată!

  Nimănui nu-i plac contravenţiile! Tot omul respectabil fuge de ele şi încearcă să ocolească problemele cu legea! Tot fugind, uită că graba strică treaba. Sau că poate fi amendat… pentru exces de viteză. Oricât ar fugi omul de greşeli, riscul de-a fi prins pe picior greşit nu dispare până-n ultima secundă de viaţă. Aşa stând…