Tag: contract individual de mucnă

  • Modificări legislative privind salarizarea

    Conform modelului – cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial 139 din 4 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, salariul de bază este elementul principal şi fix al salariului ce nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie garantat în plată. Adaosul de…