Tag: Contestaţia în anulare

  • Este posibilă reanalizarea unei cauze de încetare a procesului penal în cadrul contestației în anulare ?

    Legea prevede că, împotriva hotărârilor definitive, se poate formula contestație în anulare pentru anumite motive expres prevăzute de legiuitor în Codul de procedură penală. Unul dintre motivele de contestație în anulare este atunci când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal. Cu privire la acest…

  • Contestaţia în anulare. Motive

    Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac iar obiectele şi motivele acesteia sunt strict reglementate în legislaţie. Art. 503 C. de procedură civilă prevede că hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când: hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea…