Tag: conflict negativ de competenţă

  • Instanţa competentă să soluţioneze un prejudiuciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari

    Potrivit legislaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli. În acest context în practica judiciară s-a pus problema care este instanţa competentă să soluţioneze un prejudiciu în care parte este…

  • Conflictul negativ de competenţă. Caz practic

    În practica judiciară pot apărea unele situaţii când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi proces sau când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanţă învestită îşi declină la rândul său competenţa în favoarea uneia dintre instanţele…