Tag: concesionare

  • Înstrăinarea şi concesionarea bunurilor din patrimoniu se va face mai uşor!

    Comisia de administraţie publică a Senatului a adoptat proiectul de modificare a Legii administraţiei publice locale care propune ca hotărârile referitoare la patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale să fie adoptate de consiliile locale şi judeţene cu votul majorităţii simple a consilierilor în funcţie. Acum este nevoie de votul a două treimi din numărul total al consilierilor în…

  • În decembrie, ANAF organizează licitaţii pentru valorificarea unor bunuri mobile şi imobile

    În perioada 6- 31 decembrie 2016, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza zeci de licitaţii pentru valorificarea unor bunuri mobile şi imobile şi recuperarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală şi rămase definitive. Astfel, în Bucureşti vor fi scoase la licitaţii bunuri fostului director al Direcţiei Privatizare – Concesionare a ADS,…

  • Atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

    Noutăţi legislative: H.G. nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 709 din data de 29 septembrie 2014. Actul normativ arată că contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale se atribuie prin…