Tag: completare

 • Se modifică formularul “Adeverinţă de venit”

  Printr-un proiect de ordin, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) completează informaţiile din formularul “Adeverinţă de venit”. Astfel, formularul va conţine suplimentar şi date privind veniturile din creare de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică. De asemenea, ANAF propune includerea în formularul de adeverință a informațiilor privind veniturile brute realizate din salarii obținute…

 • Noua Procedură de primire a cererilor de rambursare TVA corespunz. importurilor şi achiz. efectuate în alt stat UE

  Timpul trece, legile se schimbă. Nu fac excepție nici reglementările din domeniul fiscal. Și dacă se pune în discuție caracterul schimbător al legii, Codul fiscal este cel mai bun exemplu. În anii trecuți, au fost necesare atâtea schimbări, încât principalul act normativ din domeniul fiscal a trebuit rescris, refăcut din temelii. De la începutul acestui…

 • Au fost acordate scutiri de impozite pentru soțiile veteranilor de război. Și nu numai!

  Contrar unor aparențe, nimic nu-i ancorat în veșnicie. Nici măcar taxele și impozitele! Nu toate impozitele apar azi și dispar mâine sau după doar câteva luni, dar… se mai întâmplă și minuni. Sunt miracole care trebuie consemnate și relatate cu lux de amănunte. Începând cu prima zi a lui 2016, pentru bunurile deținute în comun…

 • Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular la nivelul structurilor MAI

  În data de 4 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul vizează stabilirea obligaţiei pentru structurile MAI de a calcula durata de completare a formularelor utilizate în format…

 • Completarea măsurilor de protecție a lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice

  Hotărârea care aduce modificări și completări legislației privind protecția lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice a fost aprobată de Guvern. Astfel, modificările şi completările vor fi în concordanță cu orientările Comisiei internaționale privind protecția împotriva radiațiilor neionizante, un organism format din experți științifici independenți, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății. Hotărârea Guvernului reglementează efectele bio-fizice directe…

 • Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale – Proiect

  Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat, spre dezbatere publică, Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale. Potrivit proiectului, schimbările preconizate se referă la Titlul IV „Impozitul pe venit”. Astfel, ca urmare a publicării Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile…

 • Defăimarea însemnelor României se pedepseşte cu închisoarea

  Propunerea legislativă a PSD privind introducerea pedepsei cu închisoarea de la 1 până la 3 ani pentru ofensă la adresa însemnelor României a fost adoptată tacit de Senat. Potrivit proiectului de completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, este introdus un nou articol care defineşte “dispreţul” pentru însemnele României. Astfel, “prin dispreţ pentru însemnele…

 • Completarea preţurilor maximale ale medicamentelor

  Proiectul de Ordin pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor…

 • Completarea catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România

  Proiectul de Ordin pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor…

 • Funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Schimbările preconizate se referă la completarea Componenţei Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional…