Tag: certificat concediu medical

  • Formularul de certificat de concediu medical, modificări!

    Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesional precum şi formularul au fost recent modificate de Ordinul nr. 1165/2022.