Tag: cererea de chemare in judecata

  • Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei întrerupe cursul prescripţiei?

    Instituţia prescripţiei extinctive este reglementată prin dispoziţiile Codului Civil. Astfel dreptul material la acţiune se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Aceasta începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. Însă termenul de prescripţie se întrerupe…

  • Să se facă dreptate! Înfăptuirea justiţiei să nu mai fie tărăgănată

    Mersul lent al justiţiei i-a făcut pe mulţi justiţiabili să încărunţească de-a lungul anilor de perindări prin instanţe, în căutarea dreptăţii. Unii, care erau deja împovăraţi de ani la începerea procesului, n-au mai zăbovit să le fie satisfăcute pretenţiile. Mai înainte de-a li se face dreptate, au plecat într-un “loc cu verdeaţă”, unde nu-i nici…