Tag: cauză de neimputabilitate

  • Elementele necesare erorii pentru a fi considerată cauză de neimputabilitate

    Legislaţia penală prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă a fost comisă în condiţiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. Cauzele de neimputabilitate sunt prevăzute în art. 24-31 C. penal, iar acestea sunt: constrângerea fizică, constrângerea morală, excesul neimputabil, minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicaţia, eroarea şi cazul fortuit. În cele ce urmează ne vom…

  • Cum interpretează instanţa situaţia de eroare de fapt invocată de către inculpat?

    Eroarea în materie penală a fost privită cu scepticism în perioada modernă de început al dreptului penal, când aproape fiecare stat sancţiona eroarea. Apoi, statele au acceptat ideea psihologilor că eroarea ar trebui să exonereze făptuitorul de răspundere penală, întrucât acesta nu a dorit comiterea faptei respective. În lucrările de psihologie arătându-se că eroarea poate avea…