Tag: camera preliminara

 • Legiuitorul poate limita numărul căilor de atac însă nu poate înlătura singura cale de atac!

  Codul de procedură penală prevede că după înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite judecătorului de cameră preliminară. În cazul în care judecătorul de cameră preliminară admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală…

 • Procedura camerei preliminare încalcă dispoziţiile constituţionale?

  Codul de procedură penală prevede că după înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent. Art. 341 alin. 6 lit. b) C. procedură penală prevede că în cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a…

 • Propunere CSM. Eliminarea procedurii de cameră preliminară

  Comisia “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din Consiliul Superior al Magistraturii a recomandat, după consultarea cu instanţele şi parchetele din ţară, mai multe propuneri la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codurilor penale, printre care s-au numărat şi eliminarea camerei preliminare, dreptul la informare a opiniei publice în timpul urmăririi penale, dar şi ca partea…

 • Se doreşte abrogarea reglementărilor privind camera preliminară!

  Ministrul Justiției, a declarat, în cadrul lucrărilor Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei pe tema modificării legislației penale: „La nivel de Minister al Justiţiei considerăm şi noi că este necesară evaluarea acestor coduri şi modificarea lor sub anumite aspecte. Ştim cu toţi că MJ…

 • S-a reţinut un element de neconstituţionalitate al procedurii de cameră preliminară!

  Judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului. Art. 345 C. procedură penală reglementează…

 • Nulitățile relative din Codul de procedură penală, motiv de sesizare al CCR

  Codul care a generat cele mai multe excepții de neconstituționalitate admise este Codul de procedură penală. Inadvertențele existente între textele de lege arată faptul că la elaborarea unor astfel de legi trebuie să cumpănești bine înainte de a crea un astfel de instrument juridic. Scăpările legislative nu fac decât să îngreuneze activitatea instanțelor și să…

 • Încheierea definitivă a judecătorului de cameră preliminară vs. principiile constituţionale

  Necesitatea institutiei camerei preliminare a plecat de la faptul că în reglementarea anterioara a Codului de procedură penală există posibilitatea ca după sesizarea instanţei, deci în faza de judecată, să se invoce argumente juridice în temeiul cărora dosarul să se restituie la parchet. Unele dinrte cele mai invocate motive se refereau la legalitatea administrării probelor,…

 • Procedura camerei preliminare, din nou în atenţia CCR!

  În procedura camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară, soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului. Această procedură,…

 • Procedura camerei preliminare este una pur formală?

  Procedura camerei preliminare este o instituţie relativ recentă care a fost introdusă de prevederile noilor coduri penale. Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Încă de la început…

 • Contestația împotriva măsurilor preventive, motiv de sesizare al CCR

  Codul de procedură penală  a suferit o serie de modificări și completări determinate fie de admiterea unor excepții de neconstituționalitate, fie de anumite intervenții ale legiuitorului. Unul dintre articolele care au trecut printr-un astfel de proces a fost și art. 348 alin. 2 C.p.p. În forma inițială acesta prevedea că în cauzele în care față…