Tag: cadru normativ

 • Pentru gestionarea migraţiei ilegale au fost adoptate noi măsuri!

  OUG nr. 35/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 436/2023, prevede modificarea şi completarea unor acte normative privind domeniul străinilor şi azilului în România. Actul normativ reglementează o serie de măsuri necesare gestionării migraţiei ilegale și reducerii mișcărilor migraționiste secundare. Măsurile vizează, totodată, alinierea cadrului normativ național privind domeniul străinilor și azilului în România la reglementările…

 • Ce prevede proiectul de Lege privind securitatea şi apărarea cibernetică a României?

  Recentele evoluţii ale ameninţărilor din spaţiul cibernetic care vizează infrastructurile cibernetice ale statului au un impact relevant asupra securităţii şi apărării naţionale. În acest context, România trebuie să adopte un cadru legislativ prin care să se stabilească un pachet de măsuri în domeniul securităţii şi apărării cibernetice. Fiind deja o certitudine faptul că entităţi statale…

 • A fost publicat un proiect de ordin privind programul de lucru al personalului MAI

  Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent, în dezbatere publică, un proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal. În referatul de aprobare a proiectul se arată că, la nivelul M.A.I., cadrul normativ privind programul de lucru, formele de…

 • Proiect: Aprobarea înfiinţării pe lângă MTS a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

  Prin politicile sale în domeniul sportului şi prin alocarea resurselor financiare necesare, Guvernul României şi-a propus să susţină dezvoltarea sportului în general şi a sportului de înaltă performanţă, în special. Sportul de înaltă performanţă este un excelent mijloc de promovare a României, de intensificare a sentimentului de mândrie naţională. Activitatea de promovare şi dezvoltare a…

 • Atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene

  Autorităţile de Management şi a Organismele Intermediare din domeniul utilizării fondurilor structurale şi de coeziune vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). În acelaşi timp,  MFE coordonează şi structurile din domenului instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, respectiv din instituţiile care exercită atribuţiile operatorilor de program în gestionarea granturilor SEE şi norvegiene. Totodată, ministerul…