Tag: bazine piscicole

  • Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă reglementarile privind combaterea buruienii ambrozia

    Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia prevede sancţiuni drastice pentru cei care nu respectă prevederile legale. Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă…