Tag: avocat avocatul poporului

  • Avem un nou Regulament de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

    În Monitorul Oficial nr. 938 din 21 noiembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 153/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului. Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor, procedura vizitelor, statutul personalului, precum…