Tag: auditor

  • Norme pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

    Au fost aprobate Normele pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 16 septembrie 2023.

  • Răspunderea civilă a auditorului

    În data de 31 octombrie 2013, Consiliu a luat o decizie potrivit căreia auditorii statutari sau firmele de audit vor răspunde, conform legii, pentru prejudiciile cauzate cu intenţie.  Astfel potrivit art. I pct. 2 din Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr 45/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 734/2013, pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind limitarea…