Tag: asistenţă medicală

 • România va beneficia de fonduri UE pentru asigurarea asistenţei medicale

  Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiţii în valoare de peste 1,4 miliarde EUR din fonduri UE în 14 proiecte mari de infrastructură din 7 state membre, şi anume Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România şi Spania.

 • Util de ştiut! Ce legi au fost promulgate de Preşedinte?

  Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat: – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe…

 • Program de masterat pentru asistenţi medicali şi moaşe

  Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a informat că din a doua parte a lunii septembrie va organiza admitere pentru Masteratul Sănătatea Reproducerii Umane (SRU), cel mai nou program de studii aprobat de ARACIS, pentru profesionalizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor. Astfel, asistentele medicale şi moaşele se vor putea specializa în domeniu reproducerii…

 • O serie de modificări legislative și fiscale din data de 1 iulie

  Data de 1 iulie 2016 este semnificativă pentru toţi românii, deoarece a venit cu o serie de modificări legislative si fiscale. Astfel, modificările importante sunt:  Noile norme de aplicare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului (CICC),  unde limita minimă a indemnizaţiei a crescut la 1.063 de lei; Asigurații din sistemul public de sănătate vor beneficia…

 • Reglementările legale asigură accesul asiguraţilor la servicii medicale în sistemul public

  Potrivit unui comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acordarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sistemul social de asigurări de sănătate se realizează până la data de 30 iunie 2016 în baza actelor adiţionale încheiate la contractele aflate în derulare cu furnizorii de servicii medicale. Prin HG nr. 200/2016,…

 • Pachetele medicale pentru perioada 2016-2017 se vor aplica începând cu luna iulie

  În Monitorul Oficial al României nr. 236 din 30 martie a fost publicată Hotărârea privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului…

 • Proiect privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru privind acordarea asistenţei medicale

  La 25 martie 2016, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre Guvern pentru prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H. G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în…

 • Proiect de Lege privind asistenţa medicală comunitară

  Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind asistenţa medicală comunitară. Proiectul legislativ prevede îmbunătăţirea cadrului normativ privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor comunitare integrate şi integrarea serviciilor la nivel comunitar. De asemenea, serviciile furnizorilor de asistenţă medicală comunitară vor putea fi furnizate în sistem integrat cu alţi lucrători şi specialişti comunitari,…

 • Proiect: Prelungirea aplicării HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale

  Ministerul Sănătății a supus în dezbatere publică proiectul de HG privind prelungirea până la data de 31 martie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. La moment, condiţiile acordării asistenţei medicale…

 • Medicii de familie încheie contract cu CNAS indiferent de numărul persoanelor asigurate de pe listele proprii

  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017. Astfel, proiectul de act normativ arată că medicii de familie pot încheia contract de furnizare de…