Tag: asezari informale

  • Vor fi organizate grupuri de lucru în vederea identificării aşezărilor informale

    În vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare, în coordonarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile/persoanele responsabile cu: urbanismul şi autorizarea construcţiilor, control şi…