Tag: art. 529 alin.1 și alin. 2 Cod civil

  • Majorarea pensiei de întreţinere. Caz practic

    Potrivit legislaţiei pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. De multe ori instanța a apreciat ca potrivită stabilirea pensiei de întreținere în cotă procentuală, întrucât o astfel de modalitate permite ca pensia de întreținere datorată să se modifice, fără…