Tag: administraţia publică

  • Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate are regulament de funcționare

    Într-o perioadă în care criza economică a lovit România, faptul că se decide înființarea unei instituții care va crea noi locuri de muncă, este un lucru pozitiv. Încă din decembrie 2015, legiuitorul a decis înființarea acestei Agenții, însă, așa cum ne-am obișnuit regulamentul de organizare și funcționare apare la o distanță considerabilă în timp de…

  • Bugetul Administraţiei Publice suplimentat

    Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a fost suplimentat cu suma de 152 de milioane de lei, pentru plata arieratelor spitalelor şi primăriilor, precum şi pentru asigurarea încălzirii în sezonul rece, în baza unei hotărâri aprobate de Guvern. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Corneliu Calotă, a menționat faptul că: “Sunt arierate care vin din mandatele anterioare şi…

  • Transparenţa decizională în administraţia publică

    În Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013, a fost publicată Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Prin Legea nr. 52/2003, au fost stabilite regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor…