Tag: activitati miniere

  • Valoarea taxelor pentru activităţile miniere, actualizată!

    Hotărârea nr. 882/2023 prevede reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003. Prin acest act normativ, sunt reactualizate cu rata inflației taxele pe care operatorii economici, titulari ai licențelor de explorare/exploatare şi ai permiselor de prospecțiune/exploatare le plătesc către bugetul statului ca urmare a concesionarii activităților miniere.