Regulament – cadru privind organizarea concursurilor din cadrul MAE


Ordinul nr. 1150/2024 prevede aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe.

Ocuparea posturilor pentru funcţii de execuţie specifice MAE se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actului normativ privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Numărul posturilor, gradele profesionale ale funcţiilor de încadrare, criteriile şi condiţiile de ocupare a posturilor vacante scoase la concurs se aprobă de către ministrul afacerilor externe.

Organizarea concursului, constituirea şi componenţa comisiilor de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor, stabilirea secretarului comisiilor, modalitatea de desfăşurare a probelor şi bibliografia de concurs (generală şi specifică, după caz) se aprobă de către ministrul afacerilor externe.

În funcţie de specificul posturilor ce trebuie ocupate un concurs poate fi organizat pentru unul sau mai multe profiluri.