Schema de organizare a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, modificată!


Hotărârea nr. 762/2024 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

Schema de organizare a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat se va reorganiza în acord cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Astfel, se reduc posturile de șef birou, de la 45 la 23 și se desființează unele structuri.