Prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iulie 2024


Ordinul nr. 3111/2024 prevede prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iulie 2024.

În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna iulie 2024 în valoare nominală totală de 200 milioane lei.

Ofertele de preschimbare a titlurilor de stat se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10.00 – 12.00.

Rezultatele operaţiunii de preschimbare a titlurilor de stat se vor stabili în ziua desfăşurării licitaţiei, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi vor fi date publicităţii.

,