Metodologie privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol


Hotărârea nr. 761/2024 prevede aprobarea Metodologiei privind susţinerea financiară, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.

Finanţarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza unui program anual de finanţare a investiţiilor specifice activităţii de învăţământ, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor aprobat prin hotărâre de către Consiliul de administraţie al liceului în baza propunerii prezentate de conducerea acestuia.

Finanţarea cheltuielilor se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale şi pe unităţi de învăţământ.

Valoarea anuală a finanţării se încadrează în limita sumelor aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie pentru fiecare liceu.