Indicatori de eficienţă şi de impact ai Programului naţional “Masă sănătoasă”


Ordinul nr. 5091/2024 prevede aprobarea indicatorilor de eficienţă şi de impact ai Programului naţional “Masă sănătoasă”.

Programul naţional “Masă sănătoasă” (PNMS) se desfăşoară pe perioada cursurilor anului şcolar, pentru beneficiarii direcţi din învăţământul preuniversitar, având ca scop sprijinirea accesului la educaţie al tuturor copiilor, prin crearea motivaţiei pentru studiu, menţinerea echilibrului socioemoţional, întărirea stării de bine şi dezvoltarea igienei muncii intelectuale a preşcolarilor şi elevilor, precum şi prin oferirea unei alimentaţii sănătoase care să susţină învăţarea.

La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, conducerea desemnează un coordonator local al PNMS care poate fi din categoria personal didactic, didactic – auxiliar sau nedidactic, cu excepţia personalului de îngrijire şi de întreţinere. În unităţile de învăţământ care funcţionează cu structuri şcolare arondate se desemnează câte un responsabil la nivelul fiecărei structuri. Responsabilul completează Grila de monitorizare a calităţii produselor şi serviciilor la nivelul unităţii de învăţământ.