Comisia propune decizii de constatare a existenței unui deficit excesiv pentru șapte state membre


În iunie 2024, în cadrul pachetului de primăvară al Semestrului european, Comisia a prezentat un raport în temeiul articolului 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE).

Prin urmare, Comisia a propus Consiliului decizii de constatare a existenței unor deficite excesive pentru Belgia, Franța, Italia, Ungaria, Malta, Polonia și Slovacia.

În continuare, Consiliul urmează să decidă cu privire la existența unui deficit excesiv în aceste state membre și, în urma unei propuneri a Comisiei prezentate în cadrul pachetului de toamnă al semestrului european, să își adopte recomandarea privind traiectoria de ajustare și termenul care va fi acordat pentru a pune capăt situației de deficit excesiv.

,