Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se reorganizează!


Hotărârea nr. 764/2024 prevede modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Potrivit actului normativ adoptat, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va funcționa cu un număr maxim de 1.656 posturi, finanțate de la bugetul de stat, funcționari publici și personal contractual, din care 142 posturi pentru aparatul central și 1.514 de posturi pentru agențiile teritoriale.