Schemă de ajutor de minimis pentru dezvoltarea Programului de mentorat Orizont Europa


Ordinul nr. 20876/2024 prevede aprobarea aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea Programului de mentorat Orizont Europa, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021 – 2026, pilonul III, componenta C9 “Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare”, investiţia 6 “Programul de mentorat Orizont Europa.

Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi conform criteriilor prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Unitatea de implementare a reformelor PSF.

Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderi cu activitate de cercetare – dezvoltare menţionată în statut (cod CAEN 72), precum şi organizaţiile de cercetare – dezvoltare care desfăşoară o activitate economică în cadrul proiectului pe teritoriul României.

Valoarea maximă eligibilă a unui voucher care se acordă pentru cheltuielile legate de activităţile de scriere de proiecte este de 10.000 euro fără TVA.