Procedura privind redirecţionarea impozitului pe profit


Ordinul nr. 3562/2024 prevede aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Plătitorii de impozit pe profit pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, până la termenele legale de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit.

Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea persoanelor juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Contribuabilii îşi exercită opţiunea de redirecţionare a impozitului pe profit prin completarea şi depunerea formularului 177 “Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit”.

Compartimentul de specialitate întocmeşte lista privind redirecţionarea impozitului pe profit, care cuprinde contribuabilii care au depus cereri corecte şi care nu înregistrează obligaţii de plată reprezentând impozit pe profit, entităţile beneficiare şi suma solicitată.

Borderoul se aprobă de către conducătorul unităţii fiscale, cu menţiunea “Bun de plată”, şi se transmite unităţii de trezorerie.

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent.