Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Social


Hotărârea nr. 765/2024 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Social.

Aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale are un număr maxim de 476 de posturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, se pot organiza direcţii, servicii şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.