Programul de securitate şi siguranţă publică finanţat în cadrul celei de-a doua contribuţii elveţiene!


Prin Ordinul nr. 98/2024 se stabileşte sistemul de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de operator de program al Programului de securitate şi siguranţă publică (afaceri interne) finanţat în cadrul celei de-a doua contribuţii elveţiene.

Sistemul de management şi control defineşte competenţele şi funcţiile structurilor desemnate în gestionarea măsurii suport aferente Programului de securitate şi siguranţă publică (afaceri interne) în vederea asigurării eligibilităţii, obiectivităţii, transparenţei şi regularităţii cheltuielilor, raportării şi asigurării unei trasabilităţi şi piste de audit adecvate.

Termenii şi expresiile “operator de program”, “beneficiar”, “acord de implementare a măsurii – suport”, “contract de finanţare”, “Autoritate de audit”, “Autoritate de plată” au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuţii financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano – român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe.