Acord de colaborare dintre România şi SUA în utilizarea informaţiilor privind călătorii!


A fost ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii de colaborare în utilizarea informaţiilor privind călătorii, semnat la 19 ianuarie 2024 la Bucureşti.

Potrivit Legii nr. 209/2024 acest acord stabileşte cadrul de cooperare în domeniul evaluării, analizei şi schimbului de informaţii privind călătorii şi de dezvoltare a evaluării de risc, în vederea asigurării securităţii şi protecţiei vieţii şi siguranţei cetăţenilor.

Părţile se vor informa reciproc în scris cu privire la orice modificare organizaţională survenită la nivelul propriului guvern care ar determina o schimbare în desemnarea instituţiei responsabile pentru implementarea prezentului acord.

“Informaţii privind călătorii” desemnează informaţiile legate de anumiţi călători, inclusiv pasageri şi personalul navigant, care se încadrează la evaluările de risc, aşa cum sunt descrise mai jos. Aceste informaţii includ:
– informaţii prealabile privind pasagerii (API): date biografice ale pasagerilor şi personalului navigant şi alte detalii de zbor colectate înainte de plecare şi comunicate unei anumite autorităţi guvernamentale de către transportatorul aerian, ca urmare a unei obligaţii prevăzute de lege privind zborurile înspre şi dinspre teritoriul părţii; şi
– Registrul cu numele pasagerilor (PNR): registrul definit în Acordul PNR SUA – UE.