Seminarii organizate de ANAF!


ANAF organizează mai multe seminarii în luna iulie 2024:

  • 08.07.2024 – Regimul fiscal al sponsorizărilor
  • 11.07.2024 – Impozit pe venitul microîntreprinderilor
  • 16.07.2024 – Impozitarea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc şi a veniturilor din alte surse
  • 17.07.2024 – Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale
  • 18.07.2024 – Înregistrarea fiscală şi regulile de impozitare aplicabile pentru asociaţii , fundaţii şi federaţii
  • 19.07.2024 – Certificatele privind atestarea impozitului plătit în România de persoane nerezidente
  • 25.07.2024 – Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal
  • 26.07.2024 – Spaţiul Privat Virtual înregistrare şi servicii oferite.