Se lansează aplicația ”My ANCOM”!


Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a adoptat decizia privind comunicarea documentelor între ANCOM și furnizorii de comunicatii electronice, furnizorii de servicii poștale, precum și alte categorii de persoane prin intermediul aplicației ”My ANCOM”.

Prin intermediul „My ANCOM”, Autoritatea va realiza comunicarea către diverse categorii de beneficiari a oricăror documente, inclusiv a solicitărilor de informații, deciziilor, proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, actelor de executare silită, răspunsurilor la diverse cereri ori petiții, informărilor, altor acte administrative.

Astfel, fiecare beneficiar va putea accesa în platforma informatică în orice moment toate documentele emise de ANCOM și care privesc activitatea proprie, de la documentele privind licențele de utilizare a spectrului și până la titluri de creanță sau alte documente informative. Documentele încărcate vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani și vor asigura astfel utilizatorilor un istoric al relației acestora cu Autoritatea.