Proiect. Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura executări silite


Președintele Agenției Naționale de Administrare fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura executări silite, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (079) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura executări silite”.

A fost elaborat proiectul de ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se aprobă următoarele:

1.procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura executări silite;

2. modelul şi conţinutul formularului (079) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e- Factura executări silite“;

3. instrucţiunile de completare a formularului (079) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e- Factura executări silite“;

4. caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului (079) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e- Factura executări silite“.