Modificări ale Regulamentului privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii!


Hotărârea nr. 145/2024 prevede modificarea Regulamentului privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii.

Prestarea serviciilor psihologice de către psihologii desemnaţi să realizeze testarea, respectiv reexaminarea psihologică este condiţionată de deţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea “psihologia muncii şi organizaţională”, treapta de specializare cel puţin “autonom”, eliberat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatele obţinute de către candidaţii examinaţi în cadrul procedurii de testare, respectiv reexaminare psihologică vor fi raportate la acelaşi set de criterii stabilite în conformitate cu dispoziţiile din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 131/2023 privind aprobarea profilurilor psihoprofesionale ale profesiei de judecător, respectiv procuror.

În cazul criteriilor privind profilul de personalitate, evaluarea are în vedere integrarea informaţiilor cu semnificaţie psihologică obţinute cu ajutorul testului scris şi interviului. Pentru fiecare categorie de criterii prevăzute la lit. B se acordă maximum 15 puncte. Calificativul reprezintă media aritmetică a notelor acordate la fiecare criteriu privind profilul de personalitate.