Legea privind reforma în domeniul sănătăţii a suferit modificări!


Legea nr. 205/2024 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii.

În subordinea instituţiilor de învăţământ superior care au în structură facultăţi de medicină sau stomatologie acreditate se pot înfiinţa spitale clinice care asigură asistenţă medicală şi desfăşoară activitate de învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă.

Spitalele private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. Structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele private se avizează de Ministerul Sănătăţii sau de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.