Acte normative discutate de Guvern în ultima ședință!


Guvernul României a discutat în ședința de ieri mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2024
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemul Naţional de Management a Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţia Română (I.P.A. – Secţia Română) ca fiind de utilitate publică
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.118/2012
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri organizatorice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, precum şi modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009