Se acordă granturi în industria prelucrătoare!


În Monitorul Oficial nr. 625/2024 a fost publicată Hotărârea nr. 702/2024 prevede acordarea de granturi în industria prelucrătoare.

Acordarea ajutoarelor de stat instituite în baza prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, prin bugetul MEAT.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 447 de milioane de euro, astfel:
a) credite de angajament pentru încheierea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2024 – 2026;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2025 – 2029.

Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 149 de milioane de euro.

Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.

Sunt considerate costuri eligibile:
a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;
b) costurile salariale estimate pentru locurile de muncă create în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de 2 ani;
c) o combinaţie a unei părţi a costurilor prevăzute la lit. a) şi b) care să nu depăşească valoarea de la lit. a) sau b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

Potrivit legislației, costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative clare, specifice şi contemporane.