Organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului!


Hotărârea nr. 743/2024 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AAAS este de 188, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul demnitarului.

Încetarea raporturilor de muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a AAAS se realizează pe baza criteriilor stabilite între conducerea AAAS şi reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii.

Personalul AAAS este format din funcţionari publici şi personal contractual şi este salarizat în condiţiile legii. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului contractual al AAAS se stabilesc prin fişa postului, care constituie anexă la contractul individual de muncă, iar pentru funcţionarii publici prin fişa postului anexă la raportul de serviciu.