România – membru la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret!


A fost aprobată plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret.

Potrivit Hotărârii nr. 641/2024 se aprobă plata cotizaţiei pentru anul 2024, în valoare de 4.609,39 euro, ce decurge din calitatea României de membru în cadrul Asociaţiei Europene a Cardurilor de Tineret.

Contravaloarea în lei a cotizaţiei se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pe anul în curs, capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.02.01 “Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”.