Valabilitatea licenţei comunitare!


Ordinul nr. 1129/2024 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe.

Valabilitatea licenţei comunitare şi a copiilor conforme începe din ziua următoare emiterii acestora.

La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier privind anularea licenţei comunitare şi/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va proceda la anularea acestor documente şi la radierea poziţiei din Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier.

Valabilitatea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme începe din ziua următoare emiterii acestora.