Reglementări privind tipărirea unui număr suplimentar de buletine de vot!


Hotărârea nr. 218/2024 prevede interpretarea dispoziţiilor art. 18 alin. (4) şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (2) din Legea nr. 33/2007.

În eventualitatea în care, cel mai târziu la data de 7 iunie 2024, ora 23.59, prefectul sesizează în scris Ministerul Afacerilor Interne cu privire la situaţiile în care într-o unitate administrativ – teritorială se constată un număr ridicat de cetăţeni care şi-au stabilit reşedinţa anterior datei de 11 aprilie 2024, fără să fi parcurs procedura prevăzută la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne solicită de îndată Autorităţii Electorale Permanente tipărirea unui număr suplimentar de buletine de vot aferente ambelor tipuri de scrutin.

Buletinele de vot tipărite se transportă de îndată, de către instituţiile prefectului, sub paza Ministerului Afacerilor Interne, birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, după caz, care le distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare, proporţional cu numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.