Proiect privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România – Polonia


În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea alineatelor (1) şi (2) ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România – Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024.

Proiectul de hotărâre are ca scop modificarea alineatelor (1) şi (2) ale articolului 6 din HG nr. 537/2024, în scopul clarificării anumitor aspecte, respectiv precizarea referitoare la natura creditelor, precum şi menţionarea corectă a Titlului 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.